Skip to content

Napomene o zaštiti podataka pri korištenju naše web stranice – Politika privatnosti

Ove napomene u skladu s čl. 13. et seq. Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje „GDPR“) služe davanju informacija vezanih uz prikupljanje osobnih podataka na našoj web stranici.

1. Ime i podaci za kontakt voditelja obrade:

Voditelj obrade podataka je društvo Byterunner GmbH & Co. KG sa sjedištem u Herzogspitalstr. 24, 80331 München, Njemačka (u daljnjem tekstu „byterunner“, „mi“, „nas“).

Byterunner djeluje prema povezanim društvima, kao što je i društvo Byterunner Services društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Slavonska avenija 1B, 10 000 Zagreb, Hrvatska, kao voditelj obrade podataka, a vezano na obradu osobnih podataka prikupljenih izvan mreže putem obrasca ili putem interneta putem web stranice i/ili aplikacija, te u svakom drugom slučaju.

2. Podaci za kontakt povjerenika za zaštitu podataka:
Holzhofer Consulting GmbH, Martin Holzhofer, Lochhamer Str. 31, 82152 Planegg
Tel.: (0 89) 1 25 01 56 00
e-pošta: datenschutzbeauftragter@holzhofer-consulting.de www.holzhofer-consulting.de

3. Svrhe u koje će se osobni podaci obrađivati i pravna osnova za obradu:

3.1. Obrada prikupljenih podataka (čl. 6. st. 1 (f) GDPR)

Iz tehničkih razloga obrađujemo ograničenu količinu podataka (takozvane podatke o povezivanju) svaki put kad se pristupi našoj web stranici. Ovi su podaci tehnički nužni za uspostavljanje i održavanje veze između vašeg uređaja i naših poslužitelja. Ti se podaci obrađuju u glavnoj memoriji web poslužitelja tijekom trajanja veze prikupljaju se sljedeći podaci ili kategorije podataka:
• IP adrese
• Izvorni priključak uređaja koji poziva ili pristupnika (npr. vatrozid ili proxy)
• Vremenska oznaka (datum i vrijeme) dohvaćanja
• Količina prenesenih podataka
• Obavijest o uspješnosti učitavanja (pomoću HTTP kôda pogreške) • Obavijest o tome zašto učitavanje možda nije uspjelo (pomoću HTTP kôda pogreške)
• Referer (web stranica s koje se pristupilo našoj glavnoj stranici ili podstranicama)
• Korisnički agent (preglednik preko kojeg pristupate našoj web stranici i verzija tog preglednika)
• Širina i visina zaslona
• Jezične postavke vašeg preglednika

IP adresa, vremenska oznaka, HTTP kôd pogreške, referer i korisnički agent automatski se bilježe kada se pristupa našim web stranicama kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i zaštita. Protokoli također služe optimiranju web stranice. Vaša IP adresa obradit će se samo u skraćenom obliku u zapisima i stoga će biti anonimna. Ne možemo izraditi korisničke profile ili osobne reference temeljem ovih podataka.

Obrada se vrši na temelju legitimnog interesa u skladu s čl. 6. st. 1. (f) GDPR-a. Kod odvagivanja interesa zaključili smo da je obrada nužna radi zaštite naših legitimnih interesa koji nadilaze vaše interese, temeljna prava i slobode koji iziskuju zaštitu osobnih podataka.

3.2. Tehnički neophodni kolačići

Ova web stranica ponekad koristi takozvane kolačiće. Kolačići ne oštećuju vaše računalo i ne sadrže viruse. Kolačići našu ponudu čine korisnijom, učinkovitijom i sigurnijom. To su male tekstualne datoteke koje se spremaju na vašem računalu i koje pohranjuje vaš preglednik.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani “kolačići sesije”. Automatski se brišu nakon vaše posjete našoj stranici. Takvi su kolačići tehnički nužni za rad web stranice i pružanje usluge koju je korisnik zatražio te se stoga ne mogu deaktivirati.

Obrada se provodi na temelju legitimnog interesa u skladu s čl. 6. st. 1. (f) GDPR-a. Kod odvagivanja interesa zaključili smo da je obrada nužna radi zaštite naših legitimnih interesa koji nadilaze vaše interese, temeljna prava i slobode koji iziskuju zaštitu osobnih podataka.

3.3. Kolačići koji zahtijevaju privolu, primjerice kolačići za analizu i praćenje, te povezane tehnologije (npr. skripte za praćenje)

Web-stranica trenutno ne sadrži oglašivačke i marketinške kolačiće ili alate za analizu koji, na primjer, bilježe ponašanje korisnika i šalju mu prilagođene oglase (npr. Google Analytics ili Google Ads). Unatoč tome, koriste se usluge trećih strana koje tehnički nisu nužne za rad web stranice (npr. Google Maps). Ove usluge aktivirat će se tek nakon što ste dali izričitu privolu. Pregled svih usluga trećih strana za koje je potrebna suglasnost možete pronaći na web stranici, a detaljne informacije o svakoj usluzi možete naći pod točkom 10.

3.4. Korištenje podataka na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. (a) GDPR-a)

U slučaju promotivnog pristupa kontaktirat ćemo vas slanjem poruke samo putem komunikacijskih kanala na koje ste pristali. vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

• Osiguranje kvalitete: radi kontinuiranog poboljšanja kvalitete našeg rada, naših
• proizvoda i naših usluga koje vam pružamo, provodimo ankete o vašem zadovoljstvu i vašim iskustvima na temelju ugovornog odnosa s nama.
• Općenita i personalizirana promidžba.
• Ako ste nam dali odgovarajući SEPA nalog za izravno terećenje, također ćemo koristiti vaše bankovne podatke. Nepodmirene iznose naplaćujemo koristeći SEPA nalog za izravno terećenje u skladu s ugovornim odredbama.

3.5. Obrada podataka u svrhu provedbe predugovornih mjera sa zainteresiranim stranama

Naša ponuda namijenjena je isključivo poduzetnicima, obrtnicima, slobodnim zanimanjima i javnim ustanovama. Ne sklapamo ugovore s potrošačima u skladu s čl. 3. st.1. (12) Uredbom (EU) 2017/2394 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača).

Ukoliko vas zanimaju usluge koje nudimo na web stranici, obradit ćemo i pohraniti podatke koje nam dostavite kad nas kontaktirate, primjerice preko našeg obrasca za kontakt. Sve napomene u vezi s ispunjenjem obveza informiranja, koje se odnose na aktivnosti obrade u skladu s čl. 13. et seq. GDPR-a, mogu se pronaći u Informacijama o zaštiti osobnih podataka za naše kupce i zainteresirane strane.

4. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Do prosljeđivanja osobnih podataka u zemlje izvan EU i Europskog gospodarskog prostora (“treće zemlje”) dolazi u okviru administriranja, razvoja i rada IT sustava. Taj prijenos podataka uslijedit će samo na temelju:

• odluke Europske komisije o primjerenosti u smislu čl. 45. GDPR-a.
• odobrenog mehanizma certificiranja u skladu s čl. 42. GDPR-a zajedno s pravno obvezujućim i provedivim obvezama voditelja obrade ili izvršitelja obrade u trećoj zemlji.
• standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je izdala Europska komisija u skladu s postupkom ispitivanja prema čl. 93. st. 2. GDPR-a.

Trenutno se osobni podaci prosljeđuju u SAD prilikom korištenja usluga trećih strana, odnosno američkih tvrtki u sljedećim slučajevima:

• Prijenos podataka tvrtki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

5. Kategorije primatelja podataka

Za obradu osobnih podataka u ovdje navedene svrhe koristimo sljedeće kategorije primatelja kao izvršitelje obrade u smislu čl. 28. GDPR-a:

• Pružatelj poslužitelja za hosting naših web stranica
• Pružatelj IT usluga za održavanje naše IT infrastrukture
• Vanjski pružatelji usluga za dodatne usluge
• Ostali izvršitelji obrade u smislu čl. 28. GDPR-a tijekom obrade naloge
• Vaši će se podaci također prosljeđivati trećim stranama, ako smo na to zakonski obvezni.

6. Rok čuvanja i kriteriji za određivanje trajanja

Osobni podaci općenito se čuvaju samo onoliko dugo, koliko je potrebno za ispunjenje ovdje navedenih svrha. Ako postoje zakonski propisani rokovi pohranjivanja, dužni smo čuvati podatke do isteka tih rokova. Po isteku rokova zakonski utemeljenih zahtjeva za čuvanje, podaci se brišu.

Svi podaci o uspostavljenoj vezi u memoriji web poslužitelja automatski se brišu ubrzo nakon prekida veze. Anonimizirani pristupni zapisi čuvaju se 30 dana. U slučaju da su dijelovi pristupnih zapisa potrebni radi osiguranja dokaza, oni se neće brisati sve dok se predmetni incident ne konačno ne razjasni.

U svrhu oglašavanja pohranjujemo vaše podatke sve, ukoliko se niste usprotivili njihovoj uporabi, odnosno sve dok ne opozovete svoju privolu ili ukoliko pristup tim podacima zakonski nije dopušten.

7. Informacije o vašim pravima ispitanika

Byterunner je odgovoran za obradu vaših podataka.

Od nas u bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije (čl. 15. GDPR-a) o podacima koji su o vama pohranjeni i njihove ispravke (čl. 16. GDPR-a) u slučaju pogrešaka. Također možete zahtijevate ograničavanje obrade (čl. 18. GDPR-a), prosljeđivanja (čl.20. GDPR-a) podataka koje ste nam dostavili u strojno čitljivom formatu ili brisanje vaših podataka (čl. 17. GDPR-a) – ukoliko više nisu potrebni.

Osim toga možete u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na korištenje vaših podataka na temelju javnih ili legitimnih interesa (čl. 21. GDPR-a).

Ako obrađujemo podatke na temelju vaše suglasnosti, svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom (čl. 7. st. 3. GDPR-a). Nakon što primimo vaš opoziv, više nećemo obrađivati vaše podatke u svrhe navedene u privoli.

Ako želite ostvariti svoja prava kao korisnik kojega se tiču gore navedene odredbe, pošaljite svoj zahtjev ili upit na:

Byterunner GmbH & Co. KG
Herzogspitalstr. 24
80331 München
info@byterunner.de

8. Informacije o automatskom donošenju odluka uključujući profiliranje

Byterunner ne donosi automatizirane odluke o pojedinačnim slučajevima uključujući profiliranje u skladu s čl. 22. stav. 1. i 4. GDPR-a.

9. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svako doba se možete obratiti tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta (na primjer, ako živite u Hrvatskoj, možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: www.azop.hr; Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb). U našem slučaju to je Bavarski državni ured za nadzor zaštite podataka, poštanski pretinac 1349, 91504 Ansbach.

10. Informacije o zaštiti podataka za sve usluge trećih strana koje su integrirane u web stranicu

Sljedeći popis nije potpun. Uključene su sve usluge koje se mogu provjeriti izvana tijekom uobičajene revizije web stranice.

10.1. Obavijest o zaštiti podataka kod korištenja Google zemljovida ili karata (Google Maps)

Ova web stranica koristi Google karte za prikaz interaktivnih karata i izradu uputa. Google Maps je usluga kartiranja koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, SAD. Korištenjem Google karata, podaci o korištenju ove web stranice, uključujući vašu IP adresu i (početnu) adresu unesenu kao dio funkcije planiranja rute, mogu se prenijeti Googleu u SAD-u. Kada pristupite stranici na našoj web stranici koja sadrži Google karte, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Googleovim poslužiteljima. Google prenosi sadržaj karte izravno u vaš preglednik i integrira ga u web stranicu. Stoga nemamo nikakav utjecaj na opseg podataka koje Google prikuplja na ovaj način. Prema našim saznanjima radi se uglavnom o sljedećim podacima:
• Datum i vrijeme posjeta relevantnom web mjestu,
• internetska adresa ili URL web mjesta kojem ste pristupili,
• IP adresa, (početna) adresa unesena kod planiranja rute.

Nemamo utjecaja na daljnju obradu i korištenje podataka od strane Googlea i stoga ne možemo preuzeti odgovornost.

Ako ne želite da Google prikuplja, obrađuje ili koristi podatke o vama koje dobiva preko naše web stranice, možete deaktivirati JavaScript u postavkama preglednika. Međutim, u tom slučaju nećete moći koristiti prikaz karte.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je vaša dobrovoljna i informirana privola u skladu s čl. 6. st. 1. (a) GDPR-a. Svoju privolu dajete putem bannera za privolu.

Za daljnje informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka te daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Googlea, pogledajte Googleove informacije o zaštiti osobnih podataka na https://policies.google.com/privacy?hl=de

10.2. Obavijest o zaštiti osobnih podataka o korištenju Google Fonts API/ gStatic API

Vanjski fontovi kao što su Google Fontovi i gStatic koriste se na ovoj web stranici radi boljeg vizualnog prikaza. Te usluge pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, SAD (“Google”). Ti su web fontovi integrirani preko poziva poslužitelja, uglavnom Google poslužitelja u SAD-u. Time se uspostavlja veza s vašim uređajem i, između ostalog, se poslužitelju prenosi informacija o tome koju ste web stranicu posjetili. Google također prikuplja IP adresu preglednika vašeg uređaja.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je dobrovoljna i informirana privola koju ste dali u skladu s čl. 6. st. (a) GDPR-a.

Dodatne informacije možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=331597391040

11. Obavijest o zaštiti podataka kod korištenja Cloudflare platforme

Na ovoj web stranici koristimo Cloudflare platformu tvrtke Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, SAD) kako bi naša web stranica bila brža i sigurnija. Cloudflare koristi kolačiće i obrađuje korisničke podatke. Cloudflare, Inc. je američka tvrtka koja pruža mrežu za isporuku sadržaja (Content Delivery Network – CDN) i sigurnosne usluge. Te su usluge između korisnika i našeg pružatelja usluga hostinga i djeluju kao obrnuti proxy (Reverse Proxy) za web stranice.

CDN je mreža poslužitelja povezanih preko interneta. Cloudflare ima poslužitelje raspoređene diljem svijeta kako bi pomoću sustava za uravnoteženo opterećenje brže učitao web stranice na vaš zaslon. Osim toga, Cloudflare nudi i razne sigurnosne usluge za web stranicu, poput DDoS zaštite ili vatrozida web aplikacije.
Cloudflare općenito prosljeđuje samo one podatke koje kontroliraju operateri web stranica. Cloudflare, dakle, ne određuje sadržaje web stranice, već to uvijek čini sâm operater. Osim toga, Cloudflare može prikupljati određene podatke o korištenju naše web-stranice i obrađivati podatke koje šaljemo ili za koje je Cloudflare dobio odgovarajuće upute. U većini slučajeva Cloudflare prima podatke kao što su podaci o kontaktima, IP adrese, sigurnosni otisci prstiju, podaci o DNS protokolu i podaci o performansama web stranice koji proizlaze iz aktivnosti preglednika.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za optimalan i siguran rad naše web stranice u skladu s čl. 6. st. 1. (f) GDPR-a.

Za više informacija o zaštiti podataka u Cloudflareu posjetite https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

12. Obavijest o zaštiti osobnih podataka kod korištenja MyFonts

WEB FONTOVI IZ Miller Type Foundry. (“UNIFORM”)

Radi ujednačenog prikaza fontova naša web stranica koristi takozvane web fontove (hello.myfonts.net), koje osigurava Miller Type Foundry. Kada pristupite stranici, preglednik učitava potrebne web fontove u pred memoriju preglednika kako bi se tekstovi i fontovi ispravno prikazali. UNIFORM fontovi su lokalno pohranjeni na našem poslužitelju. Tako se osigurava da se IP adrese posjetitelja naše web stranice ne prosljeđuju tvrtki Miller Type Foundry.

MyFonts Counter
Naša web stranica koristi MyFonts Counter, uslugu web analize tvrtke MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, SAD. Na temelju licenčnih uvjeta prate se pregledi stranice i prikuplja broja posjeta web stranici u statističke svrhe a ti se podaci zatim prosljeđuju u MyFonts. MyFonts prikuplja samo anonimizirane podatke. Podaci se mogu proslijediti aktiviranjem Java script kôda u vašem pregledniku. Kako biste spriječili MyFonts da izvršava Java Script kôd, možete instalirati Java Script blocker (npr. www.noscript.net).

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za optimalan i siguran rad naše web stranice u skladu s čl. 6. st. 1. (f) GDPR-a.

Dodatne informacije o MyFonts Counteru možete pronaći u informacijama o zaštiti podataka MyFonts na https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/

Aktualna verzija od 07.06.2024.

Naša politika o zaštiti osobnih podataka stalno se iznova preispituje, tako da byterunner zadržava pravo na izmjene koje mogu uslijediti u bilo kojem trenutku. Sve će izmjene biti objavljene na ovoj web stranici.

Cookie Consent with Real Cookie Banner